Menu

Kodukord

UULU LASTEAIA KODUKORD Kinnitatud hoolekogu otsusega 20.10.2015

1. Laps võetakse Uulu Lasteaia järjekorda lapsevanema avalduse alusel.

2. Enne lapse kollektiivi toomist tutvub lapsevanem kodukorra ja päevakavaga, et oma last lasteaiaga harjutada.

3. Lapse kohanemise aeg rühma eluga on 1 – 2 nädalat, mil viibib rühmas koos lapsevanemaga kuni pool päeva.

4. Lapsi võetakse rühma vastu kell 7.00 – 8.30 ja samal päeval kohalolijate-puudujate märkimine ning hommikune toitlustamine lõpeb kell 9.00.

5. Lapse järgnevate päevade puudumisest teatada rühma kella11.00-ni, et ta toidukulu nimekirjast maha võtta. Kui laps puudub ja lapsevanem pole sellest teatanud jääb laps toidule kuni teatamiseni ja ka uuesti toidulevõtmisest tuleb ette teatada.

6. Kui laps on olnud kontaktis nakkushaigega, tuleb sellest informeerida rühma, jätta laps koju ja pöörduda perearsti poole. Kui laps haigestub kollektiivis olles, siis teatatakse sellest lapsevanemale, kes on kohustatud tulema lapsele järele esimesel teatamisel. Õpetajal on õigus keelduda rühma võtmast nähtavate haigustunnustega last (köha, nohu, lööbed jms).

7. Rühma tuleb esimesel võimalusel informeerida lapse elukoha ja lapsevanema kontaktandmete muutustest.

8. Lapse õueriietus peab olema mugav ja vastama ilmastikule. Ruumides kanname heleda tallaga jalatseid. Rühmas peab olema lapse ööpesu, ööpesu kott ja vajadusel vahetusriided, kamm, taskurätte. Riietel ja jalanõudel peab olema lapse nimi.

9. Lapsi saab lasteaiast viia ilma õppe-kasvatustööd segamata kell 12.30 – 13.00 ja alates kella 16.00-st. Kell 13.00 – 15.00 on meil vaikne tund.

10. Laps tuleb aeda ja lahkub täiskasvanud saatjaga. Ebakaines olekus isikule last üle ei anta. Alaealistele pereliikmetele antakse laps üle vaid erandkorras, eelnevalt lapsevanema poolt kirjutatud avalduse alusel. Kõrvalistel isikutel pole lubatud lasteaias viibida, v.a. erandina lasteaia personali vastutusel nende pereliikmetel.

11. Rühma ei ole lubatud kaasa tuua maiustusi v.a. sünnipäevad.

12. Rühma on lubatud kaasa võtta koduseid mänguasju, kuid lasteaed ei vastuta nende korrasoleku eest. Lasteaia vara ei ole lubatud koju viia.

13. Lapse lasteaia nimekirjast kustutamine toimub lapsevanema avalduse alusel, lasteaia õppekava läbimisel ja maksevõlgnevuste korral (2 kuud ja enam).

14. Lapse osalustasu ja toidukulu tuleb maksta esitatud arve alusel, märgitud kuupäevaks.

15. Nii õppekulu kui toidukulu tasu suurus võib muutuda vastavalt inflatsioonile ja hoolekogu otsusele. Rahaliste võlgnevuste korral on lasteaial õigus last rühma mitte vastu võtta.

16. Lapsevanema avalduse alusel on võimalik lapsel olla puhkusel 2 korda aastas (jõulupuhkus, suvepuhkus), kuid see ei vabasta osalustasu maksmisest. Osalustasu ei võeta lasteaia personali kollektiivpuhkusel viibimise kuu eest.

17. Lapsevanemate koosolekud toimuvad kaks korda aastas: kevadel ja sügisel. Lapsevanem on teretulnud lasteaia abistamisel inventari ja vahendite soetamise, täiendamise ja parandamisega.

18. Lapsevanem, kooskõlastades rühmaõpetajaga, toob septembrikuu jooksul rühma vajalikke õppevahendeid, mis leiavad rakendust vaba aja tegevustes.

19. Kodukord tehakse lapsevanemale teatavaks, mille kinnitab oma allkirjaga.