Tutvustus

Uulu Lasteaed asub Pärnumaal, Häädemeeste vallas, Uulu külas.

Lasteaed on rajatud looduskaunisse kohta, jõe ja pargi vahele. Peame oluliseks sõbralikku suhtlemist ja lapsest lähtuvat pedagoogikat. Väärtustame looduslugu ja vanarahvatarkusi.

Õppe ja kasvatustöö baseerub koduloolisel keskkonnaõpetusel, mille rakendamisel kasutame ka õuesõppe metoodikat.

MEIE AJALUGU: Tahkuranna Lasteaed-Algkooli Uulu lasteaed avati 16.09.2004.a. kus kahes liitrühmas kokku käis 36 last. Lasteasutust juhtis esimesel aastal Krista Saarse. 2005. aasta kevadel läks kooli meie esimene lend 7 lapsega.
2005-2006 õppeaastal sai meie ametlikuks nimetuseks Uulu Lasteaed ja juhatajaks Krista Pulk. Sügisel avasime uue rühma 15 lapsega ja kevadel lõpetas lasteaia 8 last.
2006 aastal oli meil taas võimalus avada uus rühm- seekord kõige pisematele lastele esimesel korrusel ja eraldi sissepääsuga.
2007 aastal valmis avatud mänguväljak, kus lapsed saavad mängida koos teiste rühmade lastega.

Täna on lasteaias tegutsemas 6 RÜHMA.
2023-24 õppeaastal on meil 2 sõimerühma ja 4 aiarühma.

INFOVAHETUS lasteaiaga käib e-lasteaed ELIIS`i kaudu.