Meist

 

RÜHMADE NIMED on valitud koos lastevanematega, arvestades meid ümbritsevat kaunist loodust ning lastepärasust:

 

Lapsed vanuses 1,5-2

Lapsed vanuses 4-5

Lapsed vanuses 6-7

Lapsed vanuses 5-6

 

 

Lapsed vanuses 2-3

 

PÕRNIKATE rühma lapsed on vanuses 3-4

 

 

 

PERSONAL: Uulu Lasteaias käivate laste heaolu eest hoolitsevad 2023-24 õppeaastal 12 rühmaõpetajat, 6 õpetaja abi, 2 tugiõpetajat, muusika- ja liikumisõpetaja, logopeed, direktor, õppealajuhataja, majaperenaine ja meistrimees:

Jaanimardikatega toimetavad Malle, Melina ja Ave.
Lepatriinudega toimetavad Kaire, Ülle ja Maire.
Mesimummidega toimetavad Sirje, Jane ja Liina.
Liblikatega toimetavad Erika, Gerli ja Annela.
Sipelgatega toimetavad  Aire, Merle M. ja Merle L.
Põrnkatega toimetavad Heleri, Merje ja Birgit.

Muusika ja liikumistegevusi viib läbi õpetaja Piret, liikmistegevusi ka õpetaja Anneli.

Logopeedina on lastele ja õpetajatele abiks Aveli.

Majaperenaisena hoiab ruumidel silma ja kätt peal Aljona.

Meistrimehetööd teeb ära Andres.

Õpealajuhatajana töötab kuni 12.juuni 2024 Merike.

Direktorina seisab kõikide meie lasteaiapere väikeste ja suurte eest hea Krista.

2019-20 õppeaasta avapidu ja etendus “Kulturne hunt”. Laval on pardipoeg Anu, põrsake Juta, vissimuu Ene ja kultuurseks pürgiv hunt Eva. Kaasa elamas lavastaja Piret ja lasteaia direktor Krista.


MEIE LASTEAIA TRADITSIOONID:

 • Lasteaia sünnipäev
 • Spordipäevad
 • Matkad ja väljasõidud
 • Rahvakalendri tähtpäevad
 • Sügispidu
 • Jõuluüritused
 • Meisterdamisõhtud
 • Sõbrapäev
 • Vabariigi aastapäev
 • Muusikapäev
 • Mänguhommikud
 • Lasteteatrite külalisetendused
 • Õuesõppepäev
 • Kevadkontsert
 • Vanema rühma lõpupidu
 • Personali arendusseminar

Lasteaia juures tegutseb Fredy inglise keele ring, Eraspordikool SEPPS, tüdrukute tantsuring “Müramee”, poistele pakub sportlikku tegevust Jalgpalli Klubi Poseidon.