KONKURSS – dokumendid 26.maiks

Categories :

Uulu lasteaed ootab uueks õppeaastaks oma perre:
• LASTEAIAÕPETAJAT (2 ametikohta)
• ÕPPEALAJUHATAJAT (0,5 ametikohta)
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide
koopiad saata hiljemalt 26.05.2023 e-aadressil
uulu.la@haademeeste.ee.
Lisainfo tel 5347 3335